The Chemistry of love…

For Romanian – below! (Pentru limba română – mai jos)

Love-Drug-Oxytocin-640x410

Long time no talk! 🙂 let’s talk a little about chemistry of love….

I want to tell you about how does an endocrinologist see the loving process… or the love. They will tell you that any emotional thing that we feel is represented by a lot of hormones which are flinging in our blood vessels. You know? The more they are the more intense we will feel that emotion.

The love is made up, if I can say like this, from 5 hormones and a bonus. Let’s take them apart…

1. Dopamine (or the focus and ambition hormone)

When we start to fell in love with someone, in our body dopamine is secreted and we will start to tend to a possess feeling… chemically, this hormone is a biogenic hormone.. I mean it is a part of catecholamines. It is a predecessor of norepinephrine and, after, of epinephrine, in its biosynthesis. According to Canadian Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction,  the dopamine synthesis is before the feeling of pleasure, satisfaction or reward. If in the situation when the dopamine is secreted it appears one of that 3 feelings listed above, our brain will potentiate the amount of dopamine that was previously produced, because it records that after that dopamine synthesis we will have the sensation of pleasure/satisfaction/reward. With other words… when we are felling in love, our body will produce dopamine first… you know? it is enough to see your loved one and that will produce the pleasure/satisfaction feeling, so our brain will get used with that idea and it will optimise the dopamine synthesis, accordingly.

2. Serotonin (the happiness hormone)

No matter how weird it seems, when we fell in love, the biosynthesis of this hormone will decrease… so because of this we are associating the love feeling with sadness. Like almost any hormone in our body, serotonin will influence another body functions, too. The frontal lobes of our brain are responsible for the cognitive processes, with participation of this hormone. If the serotonin arrives at the bone marrow will result the improving of the motor function and will increase the muscular tonus. The main role of this hormone is to produce the sensations of happiness at emotional level and they will be projected on the cerebral cortex. When the serotonin is not enough, we feel depressed. Foods rich in carbohydrates and tryptophan help with the serotonin synthesis. So because of this, when we feel depressed, our body tries to request foods like chocolate, cocoa or sweets. 

3. Adrenalin (or the stress hormone)

As I said at Dopamine, after dopamine it will starts the biosynthesis of adrenalin (epinephrine). When the adrenalin is produced it will potentiate the human’s wishes. To lovers it will raise the desire of  “moving the mountains” or “asking for the moon” … That hormone is produced at the adrenals level. It will be synthesized in fear, running from something or fight too and it helps us to adapt to that situation… it will increase the blood pressure, heart and respiration rates. It will decrease the blood intake at urinary and gastrointestinal systems, will relax their muscles and will contract the sphincters. It will produces vasoconstriction and it will increase the capacity of work of skeletal muscles. When we fell in love, the adrenalin stimulates the solar plexus too (sympathetic fibres), that is the superior part of stomach and it will make us to feel that butterflies in that stomach. Emotions felt at that level or the pit/knot in the stomach are due to stimulation with some hormones to this nervous plexus.

4. Endorphins (let’s call the the satisfaction hormones)

Endorphins are produced in our body when we are in a contact with the loving “thing”. That’s the reason we are feeling good and protection when we are with the loving one. As I said above, the more they are the more intense we will feel that emotion. The quantity of endorphins will be increased in two situations and I am sure you already know them: at the gym, through intense physical effort and after a sexual contact with your loved one.

5. Oxytocin (let’s say the affection and romance hormone)

I am writing about it here, at the final part of this article because it is secreted in our body after those four about which I write above. At lovers it will be biosynthesised just after the first signs of reciprocal love and trust feelings will appear. The oxytocin will decrease the level of those four previously mentioned (dopamine, serotonin, adrenalin and endorphins). It seems strange, but if you take a little time to analyse, after the “first love – big love” it will appear an accommodation feeling, but it is another type of love, a little bit more strong and steady… It is scientifically proven that under the action of this hormone people get better and become more naive in relationships with others.

BONUS: Vasopressin 

This hormone is secreted in hypothalamus, after it will pass through pituitary gland and after the it will pass into the blood vessels. It will have an antidiuretic and vasoconstriction effect and it will increase the blood pressure. The vasopressin influences erection in many mammals, including humans and according to a study by some Swedish researchers this hormone will increase the tendency to monogamy – again, in many mammals, including humans.

 

So… this is love from the point of view of medicine… what do you think?

 

 

Romanian version!

Vreau să îți spun cum vede un doctor endocrinolog procesul ăsta de ”îndrăgosteală” sau… iubirea. El va spune că orice sentiment ce îl simțim noi este, în fapt, o grămadă de hormoni ce dau buzna în vasele noastre de sânge. Cu cât sunt mai mulți (în cantități mai mari), cu atât simțim mai intens totul.

Iubirea asta e alcătuită, cumva, din 5 hormoni importanți și un bonus. Hai să îi luăm separat!

1. Dopamina – să îi spunem hormonul ambiției și al concentrării

Când începem să ne îndrăgosim se secretă dopamină și ne face cumva să tindem spre posesiune. Chimic, hormonul face parte din catecolamine, adică amine biogenice, mai exact. Fiind predecesor al norepinefrinei (epinefrină = adrenalină) și ulterior al epinefrinei, în biosinteza sa, e de înțeles ce urmează organismul să secrete, nu? Conform Institutului de Neuroștiințe, Sănătate Mintală și Dependențe din Canada, producerea de dopamină, precedă chiar senzația de PLĂCERE, satisfacție sau răsplată. Dacă în situația în care se secretă dopamină apare una din cele 3 enumerate anterior, creierul va potența cantitatea de dopamină produsă anterior, pentru că el înregistrează că după sinteza acesteia apare plăcere, satisfacție, răsplată.  Cu alte cuvinte, ne îndragostim și se produce dopamină. Doar zărirea persoanei ne produce plăcere, iar atunci creierul se va obișnui cu ideea și va optimiza producerea de dopamină, în consecință.

2. Serotonina – cu toții știm că e hormonul fericirii

Oricât pare de interesant sau ciudat, când ne îndrăgostim, biosinteza acestui hormon scade, tocmai de aceea asociem deseori iubirea cu suferința. Ca aproape orice alt hormon și serotonina influențeaza și alte funcții ale organismului. Partea din față (frontală) a creierului e răspunzătoare de procesele cognitive (conștiente), cu participarea acestui hormon. Dacă serotonina ajunge la nivelul măduvei osoase avem ca rezultat îmbunătățirea funcției motorie și crește tonusul muscular. Rolul cel mai important al serotoninei este în senzațiile de fericire la nivel emoțional și se creează la nivelul scoarței cerebrale. Când nu e destulă serotonină, simțim senzația de depresie. Alimentele bogate în glucide și triptofan ajută la producția acestui hormon. De aceea în stări depresive organismul încearcă suplimentarea serotoninei prin cerere de aport de glucide (dulciuri – ciocolată – cacao). 

3. Adrenalina – e unul din hormonii stresului

Cum ziceam și la dopamină, după secreția acesteia, se produce și adrenalina. Când se produce adrenalină se potențează dorințele omului. La îndrăgostiți apare starea de inspirație și dorința de ”a muta munții” sau ”a lua luna de pe cer”.  Acest hormon se produce în suprarenale (niște glande endocrine mici, ca niște căciulițe pe rinichi). Se mai produce și în situații extreme, cum ar fi frică, fugă sau luptă și ne ajută să ne adaptăm la situație, crește frecvența și puterea contracțiilor mușchiului cardiac (miocardului) și chiar și frecvența respiratorie. Sistează aportul sangvin la nivelul aparatului urinar și gastrointestinal, relaxează musculatura lor și contractă sfincterele. Produce vasoconstricție (se contractă vasele de sânge) și crește capacitatea de muncă a musculaturii scheletice. Când ne îndrăgostim, adrenalina stimulează și plexul solar (fibrele simpatice) – adică la gura stomacului și ne face să simțim vestiții ”fluturi în stomac”. Emoțiile resimțite la nivelul respectiv, de exemplu golul în stomac sunt datorate stimulării cu diferiți hormoni al acestui plex nervos.

4. Endorfinele – hai să le zicem hormonii satisfacției

Ei se produc la contactul fizic cu ”obiectul” pe care îl iubim. De aceea ne oferă stare de bine și protecție când suntem cu cel iubit. Cum ziceam și anterior, cu cât cantitatea de hormoni produși e mai mare cu atât omul o să fie mai fericit și împlinit. Cantitatea de endorfine crește mult în două situații pe care sigur le știi și tu: la sală, prin efort fizic intens și după contactul sexual cu omul iubit.

5. Oxitocina – să îl numim hormonul atașamentului și romantismului

L-am lăsat aici la final că e secretat printre ultimii. La îndrăgostiți se secretă când apar semnele de iubire reciprocă și încredere. Oxitocina scade producția hormonilor primei faze a îndrăgostirii. Pare ciudat, dar dacă stai să realizezi, după ”iubirea aia mare” apare o acomodare, dar e un alt tip de iubire, mai așezată, mai puternică, mai statornică. E demonstrat științific că sub acțiunea acestui hormon oamenii devin mai buni și mai naivi în relațiile cu ceilalți. 

BONUS : Vasopresina (hormon produs în hipotalamus, care trece prin hipofiza, iar apoi intră în circulația sangvină). Acest hormon are efect diuretic, vasoconstricție și cresterea tensiunii arteriale. Influențează erecția la multe mamifere printre care și la om și conform unui studiu făcut de niște cercetători suedezi crește tendința monogamă – la majoritatea mamiferelor, printre care și omul.

About Aki's Land

Radiographer by day, artist by night! 😉

Posted on February 15, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: